CİVA ZEHİRLENMESİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN HUSUSLAR
                                                                                                                  
                                                          

  CİVA NEDİR?

  Civa; doğada yaygın olarak bulunan, parlak, gümüş renginde, kokusuz bir metaldir. Oda sıcaklığında sıvı halde olan civa kolayca buharlaşır, buharı renksizdir.Günümüzde 3000'den fazla endüstriyel uygulamada kullanılmaktadır. Metal civa; klor gazı ve kostik soda elde edilmesinde, elektrik düğmelerinde, barometre, termometre, termostatlarda, floresan lambalarda, bazı pillerde, kan basıncı ölçüm aygıtlarında, diş dolgu maddelerinin bazılarında(amalgam), dış ortam aydınlatılmasında kullanılan ampullerde bulunur. Civa elektriği ilettiği, diğer metallerle kolayca alaşım oluşturduğu için evde ve okulda pek çok araç gerecin içeriğinde bulunmaktadır. Buna bağlı olarak da evlerde ve okullarda civa saçılımıııa neden olan kazalar ortaya çıkabilmektedir.Katı atık depolama alanlarında civa zamanla gaz fazına geçerek atmosfer yolu ve sızıntı suyu yolu ile su kaynaklarını kirletebilir.

  CİVANIN SAĞLIĞA ETKİLERİ NELERDİR?

  Civa; deri, akciğer ve sindirim sisteminden emilebilinen bir maddedir. Metalik civa saçıldığında küçük damlacıklara ayrılmakta oda sıcaklığında kolaylıkla buharlaşarak solunum havasına karışmaktadır. Oluşan metalik civa buharının miktarı, saçılan civa miktarı, yüzeyin büyüklüğü, ortamın sıcaklığı ve hava akımına göre değişmektedir. Sağlık etkileri ise ortamdaki civa buharı miktarına ve bu havanın ne kadar süre solunduğuna bağlıdır. Az miktarda civa bile, kapalı ortam havasında zararlı etkilere yol açabilecek miktarda civa buharının birikmesine neden olabilmektedir. Örneğin civalı derecelerin kırılması sonrasında ev, okul gibi kapalı mekanlarda olan civa saçılması sonucunda, metalik civa buharının solunmasıyla etkilenim ortaya çıkabilmektedir.Civa oda ısısında sıvı olan tek metal olup, kolayca buharlaşabilir. Civa ve bileşiklerinin etkisi doz, etkilenen kişinin yaşı, etkilenim süresi, etkilenim yolu, etkilenen kişinin sağlık durumu ve beslenme düzeyi ile ilişkilidir. Vücuttaki civa varlığı ve miktarı, kan, idrar ya da saç örneklerinin incelenmesiyle saptanabil- mektedir.Anne karnında gelişen fetüs, bebekler ve küçük çocuklar beyinleri ve sinir sistemleri gelişimini sürdürmekte olduğundan, civaya erişkinlerden çok daha fazla duyarlıdırlar. Civa buharı havadan ağır olduğu için yere yakın bölgelerde yoğun olarak bulunmakta ve bebekler, küçük çocuklar yerde süründükleri ve oynadıkları için buharı soluma riskleri artabilmektedir.Civa zehirlenmesinin başlıca belirtileri ve yol açabileceği hastalıklar şunlardır:Metalik civa buharına bağlı yüksek doz, kısa süreli etkilenimde; akciğer hasarı, bulantı, kusma, ishal, kalp hızı ve kan basıncında artış, deride kızarıklık, göz tahrişi gibi bulgular ortaya çıkabilmektedir.Elementel cıva buharları akciğerlerden kolayca emilerek beyne ulaşır. Başlangıç fazında ateş, adale ağrıları, ağızda ve boğazda kuruluk ve baş ağrısı ile karakterizedir. Ciddi vakalarda ölümcül olabilen bronşit ve zatürreeye neden olabilir. Civanın toksik etkilere en duyarlı vücut bölümü merkezi sinir sistemidir. Beyin işlevlerinin bozulması sonucunda huzursuzluk, içe kapanıklık, tremor, görme ve işitmede azalma ve hafıza kaybı ortaya çıkabilmektedir. Yüksek düzeyde civa etkileniminde zeka geriliği, beyin felci,havaleler ve ölümle sonuçlanan bir gelişim söz konusudur. Ağızdan yüksek miktarda alınması sindirim kanalında yaraların oluşumuna, yırtılmalara ve kanamaya, dolaşım yetmezliğine yol açar.Böbreklerin etkilenmesiyle; idrar miktarında azalma ya da idrar yapamama, üre artışı ile seyreden böbrek hasarı oluşabilir.Cıva tuzlarının ağız yoluyla alımı, kramp tarzında karın ağrılarına, kanlı ishale, mide-barsak sisteminde ülserlere ve nekroza neden olabilir.

  CIVA SAÇILIMINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

  Kırılan bir termometreden çok küçük miktarda civanın saçılımı kuşkusuz çok büyük boyutta bir acil durum değildir. Ancak kolayca buharlaşması nedeniyle uzun süreli civa buharı etkilenime yol açacağından dikkatle temizlenmelidir. Civalı termometreler dahil, civalı araçlar bulunan kurum ve kuruluşlar civa dökülmelerine karşı hazırlıklı olmalı, dökülen cıvanın nasıl güvenli temizleneceği bilinmelidir.Civa yoğun ve yüzey gerilimi yüksek olan bir elementtir. Küçük taneciklere parçalanma eğilimi nedeniyle çok sayıda civa boncuğunun oluşmasına yol açar. Bu durum boncukların yüzeyi giderek artacağından daha fazla buharlaşmaya neden olur. Civa zamanında temizlenmeyecek olursa yerdeki girinti çıkıntılarda kalan civa sürekli buharlaşmayı sürdürür. Havada bulunan civa miktarının metreküpte 0,05 miligramı aşmaması gerekir. Civanın havadaki normal dengelenme basıncı bu değerin çok üzerindedir. Ortamda buharlaşabilen civa bulunması, bu nedenle istenilmeyen düzeyde civa solunmasına neden olur.Yere dökülen cıvayı temizlemek çok zor ve uzmanlık isteyen bir işlemdir. Dikkatli bir şekilde temizlenmesi gereklidir. Bunun için özel temizleme kitleri ve aletleri vardır.Civa döküldüğünde çok küçük boncuklar halinde dağılır.Odanın boşaltılması,boncukların kauçuk yada latesks eldiven giyilerek iğnesiz bir enjektör ya da şırıngaya emdirilmelidir.Küçük boncuklar için göz damlası damlalığı da kullanılabilir.Toplanan civa içi gliserol yada su bulunan kapalı bir kaba yada çift kat plastik torbaya konmalıdır. Kırılabilecek cam kavanoz yada benzeri kapların kullanılması önerilmez.Civa dökülen zeminin mutlaka temizlenmesi gerekir. Bu amaçla civanın dağıldığı zemin,kükürt tozu serpilerek üzeri ıslatılmalı ve dikkatlice silinmeli, kullanılan eldivenler dikkatliceçıkarılarak diğer atıklarla birlikte ağzı kapalı torbalarda saklanmalıdır.Temizlik işleminden Önce eldeki saat, yüzük vb süs eşyaları çıkarılmalıdır (Civa özellikle altın,   gümüşle   kolayca   tepkimeye   girer).   Eldeki   yaralar   ve   çatlaklar   kapatılmalıdır.Temizlikten sonra da eller bol su ve sabunla yıkanmalı ve kağıt havluyla kurulanmalıdır.Kükürt civanın rengini sarı kahverengiye çevirerekgörülmesini daha kolay hale getirdiği ve civayı bağlayarak buharlaşmasını önlediği için kullanılabilir.Çok küçük civa boncukları yapışkan bant kullanılarak temizlenmelidir.Toplanan civa yada civaya bulaşmış materyaller tıbbi atık yada atık pil kutusuna atılmalıdır.Civa bulaşan elbise, kumaş vb.eşyaları çamaşır makinesinde yıkamamalıdır. Dikkatlice çıkarılarak ağzı kapalı torbalarla uygun şekilde uzaklaştırılmalıdır.Dökülmenin olduğu yer 24 saat havalandırılmalıdır.Yere dökülen civayı elektrik süpürgesi ile temizlemek çok sakıncalı ve sağlık açısından  tehlikelidir. Çünkü bu durum cıvanın daha hızlı bir şekilde buharlaşmasına yardımcı olur.Toplanan civa lavaboya atılmamalıdır. Civa sudan ağır olduğu için özellikle boruların kıvrımlı bölgelerinde çökerek buharlaşmayı sürdürür.Civa toplanan kaplar ve plastik.poşetlerin üzerine "CİVA BULAŞMIŞTIR" uyarısı yazan bir etiket yapıştırılmalıdır.Bu itibarla; civa içeren termometre adlı ürünlerin piyasaya arzı durdurulmuş olup, elinizde mevcut bulunan ürünlerin yerine mümkünse civa içermeyen termometrelerin kullanılması, okul laboratuarında bulunan ve civa içeren her türlü ürünün kilitli dolaplarda saklanarak öğretmenlerin gözetiminde kullanılması; ortama civa saçılımı durumunda yazımızda belirtilen temizlik talimatlarına uyulması; civa ile temas eden kişilerin Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı bünyesindeki Ulusal Zehir Danışma Merkezine başvurmalarının sağlanması gerekmektedir.

                                    URBAN LEGEND

  İÇİNDE KIRMIZI CİVA OLDUĞU TAHMİN EDİLEN ARAÇLAR

  DİKİŞ MAKİNELERİ; ARANILAN MODELLER ZETİNA ELLE CEVİRMELİ KULPLU KULPUN ORADA TERAZİ VARDIR O TERAZİNİN İÇERİSİNDEDİR SİNGERLER ELLE CEVİRMELİ YAĞ SEVİYE GÖSTERGESİ OLAN MODELLERİN İÇERİSİNDEDİR.

  RADYOLAR; GRUNDİG VE PHİLİPS LAMBALI RADYO BUNLARIN İÇİNDEDE VARDIR. BUNLARINDA ÜSTÜNE CEP TELEFONU KONDUĞUNDA ŞEBEKELERİNİ KESER.

  GAZ LAMBALARI;PETROMAX MARKA OLACAK ALTINDA MADE İN GERMANY YAZAR ARANILAN MARKA VE MODEL BUDUR. CİVA LÜXSÜN SEHBASININ ORTASINDA PUSULALI SAAT VARDIR İŞTE O SAAT İN İÇERİSİ SIVIDIR USTU CAMLA KAPLIDIR CAMIN İÇERİSİNDEDİR ORAYA TELEFONU TUTUNCA ŞEBEKE KESİLİR.

  TV MARKALARI;GRUNDİG - PHİLİPS – SHARPLORENZ, NORDMENDEDİR. BU TV MODELLERİNDE EN SAGLAM GRUNDİGLERDE VARDIR. MODELLERİ 211 - 212 - 5001 ARKA KISIMLARINDA MADE İN GERMANY YAZAR BU TV LER DE TV NİN USTUNE CEP TELEFONU KONDUGUNDA SEBEKE TAMAMEN KESİLİR.

    

  Paylaş |                       Arşiv     
  49222 kez okundu